Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència de Salut Pública de Barcelona selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.

 


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Superior en Veterinària.

Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (20/04/2017)
Instància (06/03/2017)
Anunci i bases de la convocatòria (06/03/2017)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut.

Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (26/04/2017)
Modificació del llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2017)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (29/03/2017)
Anunci de correcció d’errors materials de les bases de la convocatòria (28/03/2017)
Instància (22/12/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2016)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/12/2016)
Resultats definitius de la valoració dels mèrits (20/12/2016)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (30/11/2016)
Resultats de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (22/11/2016)
Model de currículum a emplenar (28/10/2016)
Sol·licitud de mèrits: valoració de les competències professionals (28/10/2016)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (28/10/2016)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (28/10/2016)
Convocatòria de la prova de català (20/10/2016)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (13/10/2016)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (23/09/2016)
Avís de convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (15/09/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (15/09/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/08/2016)
Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)